Tietoa hankkeesta

KIERTOON 1.10.2018–28.6.2019

 

Kuopion Muotoiluakatemian Kiertoon-hanke yhdistää nuoret ja muotoilijat tuotesuunnitteluprojektin ympärille kevään 2019 aikana. Hanke on osa Kuopion Kake-hankkeita.

Hankkeessa Työvalmennussäätiö Tukevan nuoret suunnittelevat muotoilijoiden ja alan ammattilaisten opastamana kierrätysmateriaaleista valmistettavan liikelahjan Kuopion kaupungin markkinointiyksikölle.

Hankkeen aikana nuoret oppivat muotoilun mahdollisuuksista, suunnitteluprosessista ja asiakastyöskentelystä. Suunnittelutyötä ohjaa kestävä kehitys ja kiertotalousajattelu.

Työpajojen tavoitteena on nostaa esiin nuorten piilevä osaaminen ja motivoida nuori käyttämään omaa osaamistaan laaja-alaisesti sekä osallistaa nuoria ja tuottaa heille onnistumisen kokemuksia.

 

Työpajoissa luovuus ja tieto on tehty näkyviksi.

 

Hankkeen tavoitteena on antaa nuorille tietoutta muotoilu- ja käsityöalojen opiskelu-, työ- ja harrastusmahdollisuuksista.

Hankkeesta kehitetään koulutusmalli, jonka tavoitteena on tukea kolmannen sektorin järjestöjen ja yhdistysten toimintaa muotoilun, käsityön ja muotoiluajattelun työpajojen avulla. Koulutusmallia voidaan soveltaa joustavasti, ja sen avulla voidaan kouluttaa järjestöjen henkilökuntaa työpajojen itsenäiseen toteuttamiseen.

 

Kiertoon on luovuuden ja oman osaamisen esille tuomista muotoilun kautta.

 

Rahoituksen hankkeelle antavat Kuopion kaupunki, Pohjois-Savon ELY-keskus, Kuopion Rouvasväenyhdistys ry ja Lions Club Kuopio Canth.

 

http://www.muotoiluakatemia.fi → hankkeet → Kiertoon

 

facebook_icon   Kuopion muotoiluakatemia

insta_icon  @kuopionmuotoiluakatemia

#starttaakiertoon #kiertoon! #kuopionmuotoiluakatemia